Teampraktijk voor MondZorg

 

   
 

 

IHR full certified hypnotherapist.jpg

 

krt.gif

 

 

 

 

 

 
Home > Ouderenzorg

Ouderenzorg


Waarom speciaal ouderenzorg?
Sinds jaren voer ik een implantologie praktijk te Assen (Ubbena). Daar plaatsen we implantaten met daarop kronen/bruggen of een kunstgebit.
Ik zie daardoor veel 55+ers die komen voor implantaten. Vaak melden de partners zich dan ook aan in de praktijk.
Hierdoor zie ik de laatste jaren steeds meer patiënten van middelbare en oudere leeftijd.
Ik ben, door wat ik zie, zeer verbaasd geraakt over de toestand van hun gebitten.
Je zou, door het toegenomen tandheelkundige zorgaanbod, een enorme verbetering verwachten van de gebitstoestand maar het tegendeel is vaak het geval.

Wanneer we de huidige generatie ouderen vergelijken met hun eigen ouders dan valt de enorme toegenomen vitaliteit op. Er is soms niet eens tijd om een afspraak te maken omdat er nog zoveel activiteiten zijn.
De gezondheid is wonderlijk toegenomen en de mobiliteit verbeterd.
Mensen zijn zelfs in staat met diverse ziektes zoals diabetes en hartfalen met goede medische ondersteuning vrij te functioneren.
Voor elke ziekte is er bijna wel een behandel- en medicijn protocol. Vreemd genoeg geldt dit niet voor de tandheelkunde.

In de mond komen eigenlijk de meest voorkomende ziektes voor.
Cariës en tandvleesontstekingen kunnen beiden leiden tot pijn, een ongezonde mond en verlies van het gebit.
Daarnaast zien we uitingen van andere ziektes en medicijnen in de mond.
Vreemd genoeg zijn er voor de mond geen echte protocollen voor ouderen.
In feite lijkt het erop dat door alle andere (gezondheids)problemen de mond vergeten wordt.
Ik zie dan ook veel ouderen met een ongezonde mond.
Vaak zijn er nog tanden en kiezen aanwezig. Maar het komt veel voor dat er veel tandsteen en plaque is. Ook is het tandvlees regelmatig ontstoken.
Er wordt meestal geen tongschraper gebruikt waardoor er voedselresten op de tong achter blijven. Met het ouder worden wordt er minder speeksel geproduceerd.
Ook geven medicijnen soms een drogere mond. Daardoor blijft het voedsel langer in de mond en op de tong.
Een gevolg van dat alles is dat de mond onaangenaam kan gaan ruiken en dat komt dan ook regelmatig voor.
We zien ook veel cariës in de wortels van tanden en kiezen. Die wortels zijn bloot komen te liggen door het langer worden van de tanden die vanzichzelf iets uitgroeien. Maar ook komt dat door het terugtrekken van het tandvlees door tandvlees ontstekingen. Wortels zijn gevoeliger voor cariës en samen met de wat drogere mond komen daar dan sneller gaten in.

Zo zijn er een aantal zaken die extra aandacht vragen.
Zaken die in feite niet echt heel bijzonder moeilijk of kostbaar zijn. Maar toch wordt daar vreemd genoeg weinig aandacht aan gegeven.
Het gevolg is dat gebitten die misschien nog een heel leven mee kunnen verloren gaan door onvoldoende zorg.
 Ik wil hier graag wat aan doen.
Bij ons in de praktijk begrijpen wij de gevolgen van veroudering. Begrijpen de beperkingen door ziektes en medicijngebruik, lichamelijke beperkingen en de extra zorg die u aan uzelf of uw partner moet besteden.
Juist door deze beperkingen heeft u extra ondersteuning nodig.

Die hulp kunnen wij u geven.
Meestal bestaat die uit het gezond maken van uw mond en het gezond houden door regelmatig bij ons te komen voor professionele gebitsreiniging, mondhygiëne instructie en het aanbrengen van beschermende lakken.
Veel mensen denken dat hun gebit niets meer waard is of dat er veel en dure behandelingen moeten gebeuren. Toch is dat over het algemeen niet zo.
Meestal kunnen we met eenvoudige middelen het gebit weer herstellen en lang behouden.
Het resultaat is dat u een gezonde mond heeft. Zonder cariës, pijn en tandvleesontstekingen en geen onaangename ademgeur.

Want waarom is een ongezonde mond ongezond?
Ten eerste is goed kauwen bijzonder belangrijk voor uw maag en darmen en een goede spijsvertering. Met verrotte pijnlijke tanden is dat niet mogelijk.
Daarnaast beïnvloedt ongezond tandvlees het hele lichaam. Variërend van hart- en longklachten tot ontstekingen van kunstheupen, knieën en hartkleppen.
Door cariës, tandvleesontstekingen, tandsteen en een niet gereinigde tong kunt u onaangenaam uit uw mond gaan ruiken wat contact met anderen in de weg kan staan.
En daarnaast geeft een gezond net gebit een verzorgde indruk.

In onze praktijk is alle rust en aandacht voor u.
Geen gehaast. Wij besteden de best mogelijke zorg aan u waarbij we vooral met uw persoonlijke omstandigheden en wensen rekening houden.
Gewoon ruimte en tijd voor kwaliteit en zelfs gezelligheid.
Want ondanks dat u soms een behandeling moet ondergaan kunnen wij dat voor u zo comfortabel mogelijk uitvoeren.
We kunnen vrijwel gevoelloos verdoven, geven u tijd om de behandeling rustig te ondergaan en leggen u voor en tijdens de behandeling uit wat we doen om u een overzichtelijke en goed te verdragen behandeling te geven. Gun ook uw gebit een goede en gezonde oude dag! 

 

Google+