Teampraktijk voor MondZorg

 

   
 

 

IHR full certified hypnotherapist.jpg

 

krt.gif

 

 

 

 

 

 
Home > TPMZ > Logo

Logo

Groei naar een beheersbaar optimum

Een toelichting op het logo
Veel bedrijven hebben een logo. Het zijn vaak beeldmerken die dienen als een verfraaiing van letters of om de inhoud van het geleverde product weer te geven. Toch omvat de betekenis van het woord logo veel meer dan dat. Het zou meer uitleg kunnen geven over het bedrijf.
Mijn logo is de belichaming van een deel van de bedrijfsvisie.
Het uitgangspunt van de visie is dat er zich mogelijkheden voordoen om te kunnen groeien. Het groeien leidt ons uit een bestaande positie. Dit groeien gaat met pieken en dalen.

Het kleurenspectrum geeft van rood naar violet en wit het doormaken van groei weer.
Om van rood naar wit licht te komen zal men een aantal kleuren moeten doorlopen.
Het kleurenspectrum is geplaatst op een golfpatroon. Daarin zijn toppen en dalen. Om van rood naar wit, (de oorsprong van dit golfpatroon), te komen moet men door deze dalen en over deze toppen.
Toppen en dalen zijn de weg van groei.
Het ondervinden van de dalen en toppen is een kwestie van zienswijze. Draaien we het logo ondersteboven dan is een dal een top en een top een dal. Zo kan een gegeven dus op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Wat voor de ene mens een dal (probleem) is, kan voor de ander een top (uitdaging) zijn. De toppen en dalen worden dus veroorzaakt door onze interpretatie van zaken die zich in een gegeven situatie voordoen.
Vaak worden persoonlijke of bedrijfsmatige omstandigheden of gebeurtenissen onbewust geprojecteerd op de omgeving. Die omgeving wordt dan vervolgens weer als oorzaak gezien, als bron van deze omstandigheden.
Te weten dat groei het overwinnen van onszelf is, dat omgevingsfactoren slechts onze persoonlijkheid benadrukken en dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze manier van functioneren in een lichte of donkere omgeving is het licht van inzicht.
Belangrijk is het om bij het streven naar een optimale situatie ons niet te veel te richten op dat doel. De weg erheen wordt dan lang, onaangenaam en een zware last. Zijn er tegenslagen onderweg dan kan het doel op dat moment wel een reden zijn om door te gaan. Het begaan van de weg is een doel op zich.
Over het algemeen geldt:
Geniet van de reis het doel volgt vanzelf. Groeiend naar het optimum bereikt men een punt van inzicht waar het omgaan met gegevenheden en oplossen van problemen, het leven zelf, een functioneel en creatief geheel is. Dit punt bevat gelijkwaardigheid en respect waarbij een ieder in staat is door zijn kennis en inzicht anderen te begeleiden naar hun optimum.

Martin Craanen
We kunnen het logo goed toepassen op de situatie waarin een klant (patiënt) verkeert
Iemand heeft een gaatje. De tandarts maakt een vulling. De klant verlaat de praktijk en handhaaft zijn gedrag. Het gevolg is dat er weer nieuwe gaatjes ontstaan. Er is zo geen enkele groei en de situatie is niet beheersbaar.
Betrekken we dit op het logo dan blijft de patiënt in de rode cirkel hangen.
Wil men uit deze rode cirkel komen, wil men groeien, dan zal men geconfronteerd moeten worden met zijn situatie en de gevolgen daarvan.
Om de problemen op te lossen zal er toch moeten worden gevuld maar door het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid voor de huidige en toekomstige situatie kan een andere zienswijze ontstaan.
Deze zienswijze houdt met name in dat door groeien problemen beheersbaar gemaakt kunnen worden. Door bijvoorbeeld goede voorlichting over voeding en mondhygiëne kunnen gaatjes worden voorkomen.

De verantwoordelijkheid voor deze groei ligt bij de patiënt zelf. De tandarts kan slechts de noodzakelijke randvoorwaarden aanbieden.
Deze groei kan resulteren in een optimum. Iedereen kan zelf bepalen wat zijn eigen optimum is en daarmee aangeven wat hij daarvoor wil doen. In dit persoonlijk beheersbaar optimum zijn medische zorg, behandeling, preventie en eigen verantwoordelijkheid in evenwicht. Behandeling (rood) is nog steeds nodig omdat bijvoorbeeld oude restauraties vervangen moeten worden. Nieuwe cariës komt echter door preventie (hoger gelegen kleuren) niet meer voor zodat het probleem beheersbaar is geworden.
We kunnen dan afhankelijk van de op dat moment benodigde zorg het niveau van zorg veranderen zonder hierin te blijven steken.

Het optimum van zorg bevat alle onderdelen ervan maar is door zijn beheersbare karakter meer dan de som der delen.

Martin Craanen.


 

Groei naar een beheersbaar optimum (het licht van inzicht)
Dit artikel bevat een toelichting op het logo.
Martin Craanen

Addendum
Dit addendum bevat aanvullende informatie over het ontstaan en de achtergrond 
van het logo.

 

 

 

 

Google+