Teampraktijk voor MondZorg

 

   
 

 

IHR full certified hypnotherapist.jpg

 

krt.gif

 

 

 

 

 

 
Home > Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

 

Wet en regelgeving wordt steeds belangrijker.
Ook in de tandheelkunde.
Wij voldoen aan de wettelijke regels.

Zo hebben wij contracten voor onderhoud en het testen van apparatuur:

  • Dental Union verzorgt het onderhoud van de tandheelkundige apparatuur.
  • Dental Union doet de KEW testen van de rontgentoestellen en houdt samen
    met het VGT het KEW dossier op orde.
  • Dental Union voert het wettelijke onderhoud aan de Melag B-klasse autoclaaf uit.
  • Dental International onderhoudt de behandelunit.
  • Miele doet het onderhoud en de testen van de thermodesinfector.
  • DRS verwerkt de gevaarlijke afval stoffen.
  • DRS test de waterkwaliteit van de behandelunti (zie boven).
  • De aircoditioning wordt periodiek gereinigd door Airco Noord. 

Wij voldoen aan de nieuwste WIP (wet infectie preventie) richtlijnen.

Onze data zijn wachtwoord beschermd.
Wij versturen gevoelige medische informatie via een beveligde omgeving.
We passen de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens toe.
We leven de richtlijnen van de KNMT na betreffende het Patiëntendossier.
De Meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk geweld wordt gebruikt.

We hateren de richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).
We maken gebruik van de Informed Consent.
We passen de richtlijnen met betrekking tot taak-delegatie toe.
De desbetreffende behandelaars staan ingeschreven in het BIG register.

Met betrekking tot het maken van rontgenfoto's hanteren we het ALARA principe:
bij de besluitvorming tot het maken van en bij het maken van de rontgenfoto zelf wordt getracht de stralingsdosis te minimaliseren.
Daarnaast is er een volledig en up to date KEW dossier met bijbehorende protocollen.
Bij ons worden rontgenfoto's alleen door de tandarts (met het  juiste diploma) zelf gemaakt waardoor u weet dat het een bekwaam en bevoegd persoon is.
Bouwkundig is er bijzonder veel aandacht besteed om u en ons te beschermen tegen
ongewenste straling.

We doen periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) (2016).
Gevaarlijke stoffen staan geregistreerd in het VGT Dental Stoffenmanager. 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) wordt toegepast.
Zo is er een KNMT Klachtenservice. Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie Mondzorg, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.
Het Veilig Incident Melden Systeem (VIM) is geimplementeerd.
U kunt ervaringen van andere klanten lezen op inderpender.
En, zoals we altijd al deden, krijgt u meerdere behandelopties aangereikt en overleggen we
wat het beste bij u past. 

 

 

 

 
 

 

Google+